Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Moedertaalonderwijs

Het is belangrijk om een band met Vlaanderen te bewaren en het Nederlands te onderhouden. Deels is het een culturele bekommernis, maar ook meer dan dat. Een grondige kennis van de Nederlandse taal en Vlaamse cultuur zorgt immers voor een soepele terugkeer in het Vlaamse onderwijssysteem. Er zijn verschillende organisaties die hier prima op inspelen. Wij lichten er enkele uit:

 • Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) (Nederlands en Vlaams systeem)

  NOB is de spil van een wereldwijd netwerk van bijna 200 scholen in 115 landen. Onderwijs kan bij NOB op veel manieren gevolgd worden: deeltijds of voltijds, lokaal of digitaal en op primair en voortgezet niveau. NOB biedt de zekerheid van kwalitatief onderwijs omdat het onder toezicht staat van het Nederlands Ministerie van Onderwijs, in samenwerking met het Vlaams Departement voor Onderwijs en Vorming.

 • D-Teach (Vlaams systeem)

  D-Teach biedt online lessen aan een brede doelgroep van kleuters tot volwassenen. Ze bieden niet enkel taallessen aan, maar ook bijlessen Frans, Wiskunde, Fysica,… Je kan ook bijvoorbeeld een certificaat Nederlands als vreemde taal (CNaVT) behalen of een Vlaams diploma via de examencommissie.

 • Icha (Vlaams systeem)

  Icha is een online school voor kinderen en jongeren: kleuter, lager, secundair en professionele opleidingen.

 • Edufax (Nederlands systeem)

  Bij Edufax vind je alles over de combinatie onderwijs en buitenland. Hun team zorgt voor onderwijsadvies op maat. Edufax ontwikkelt ook eigen, online lesmateriaal dat is toegespitst op de doelgroep. De leerlingen die afstandsonderwijs volgen krijgen begeleiding van een team van docenten.

 • LanguageOne (Nederlands systeem)
  LanguageOne biedt in nauwe samenwerking met lokale en internationale scholen taalonderwijs aan op hoog niveau, alsook afstandsonderwijs. Ze hebben scholen op een tiental internationale locaties. 

 • Dutch Club Online (Nederlandse leerkrachten)
  Een online vrijetijdsclub voor expatkinderen. In kleine groepjes komen Nederlandstalige kinderen in het buitenland in contact met leeftijdsgenootjes, onder begeleiding van enthousiaste leerkrachten.

 • Meester Max (Nederlandse leerkrachten)
  Online Nederlandse lessen op maat van expats. Meester Max werkt onder andere met de systemen IB Dutch, het CNaVT en het staatsexamen NT2.

 • EazyDutch (Vlaamse leerkracht)
  Online les één-op-één en kleine babbelgroepjes, gericht op volwassenen en gegeven door een Vlaamse die in Zuid-Afrika woont.

CNaVT

Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) is een project van de Taalunie en wordt uitgevoerd door het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven). Het CNaVT toetst en certificeert al meer dan vijftig jaar leerders van het Nederlands als Vreemde Taal. Aan de hand van taakgerichte, domeinspecifieke examens test het CNaVT de Nederlandse taalvaardigheid en kent het internationaal erkende certificaten toe. Meer informatie vind je op hun site: www.cnavt.org.

Zomerkamp voor expatkinderen

Vlamingen in de Wereld organiseert elk jaar tijdens de zomer 2 zomerkampen voor expatkinderen:

Meer informatie vind je op onze evenementenpagina.

Artikels

Meer bronnen over meertaligheid