homepage

Nieuws uit de wereld

Josine Buggenhout
Het groeiend aantal artikels over de Vlaamse braindrain, of kennisvlucht, onderschrijft het gegeven dat meer en meer studenten, doctorandi en professoren naar buitenlandse onderwijsinstellingen trekken. Dit fenomeen neemt met 22 procent een opmerkelijke vlucht in Vlaanderen. Academische bollebozen laten de landsgrenzen in snelvaart achter zich. Jochem De Schutter (25) is een doctoraatstudent in de ingenieurswetenschappen aan de Duitse Albert-Ludwigs Universiteit van Freiburg. Hij verliet Vlaanderen in het spoor van de liefde, met een zijweg naar dat van